My virtual CV    Moje wirtualne CV

     

My Skills / Moje umiejętności


1. I have experience as a driver of the Van up to 3.5 tonnes in Poland and UK. Repeatedly I drove a mini bus up to 9 people with
     the full composition of passengers.

2. I have two years experience as a forklift operator-powered internal combustion and electric. I have the appropriate European
    license.

3. I know how to operate and welding the Mig Mig and small electric welder . For 2 years in the company "Net-Kar" I constructed
    and repaired and install the gates, and fences.

4. I know use MS Windows, MS Word and MS Excel. I also know how use the some versions of Linux. I have basic HTML skills.
    I know build own websites. Reconstruction and expansion of this website is my work.

5. I know how to plan, assembly, and I can operate the sound and lighting system. I have over 30 years experience.

6. I know how to repair steel structures, wooden structures, fences and furniture. I can do a lot of work and the repair
    locksmith and plumbing. I can make minor repairs electronics. I use every soldering iron.

7. I know to paint a pneumatic gun.

8. I know to make repairs construction and minor renovations.

9. I have training and experience in the protection of property.


* * * * * * * * * *


1. Posiadam doświadczenie w prowadzeniu auta dostawczego do 3,5 tony, w Polsce i w Anglii. Wielokrotnie prowadziłem także busa
     do 9 osób z pełnym składem pasażerów.

2. Posiadam dwuletnie doświadczenie jako operator wózka widłowego o napędzie spalinowym i elektrycznym. Posiadam odpowiednią
    licencję europejską.

3. Umiem obsługiwać migomat i spawać migomatem oraz mała spawarką. Przez 2 lata w firmie "Net-Kar" konstruowałem i
    naprawiałem oraz montowałem bramy, furtki i ogrodzenia.

4. Umiem posługiwać się MS Windows, MS World i MS Excel. Potrafię także obsługiwać niektóre wersje Linux. Posiadam podstawowe
    umiejętności HTML. Buduję własne strony internetowe. Przebudowa i rozbudowa tej strony internetowej jest moim dziełem.

5. Planowanie, montaż oraz obsługa nagłośnienia i oświetlenia. Ponad 30-o letnie doświadczenie.

6. Umiem naprawiać konstrukcje stalowe, drewniane, ogrodzenia i meble. Potrafię wykonać wiele prac i napraw ślusarskich
    i hydraulicznych. Potrafię dokonać drobnych napraw elektronicznych. Posługuję się każdą lutownicą.

7. Umiem malować pistoletem.

8. Umiem dokonać napraw budowlanych, oraz drobnych remontów.

9. Posiadam przeszkolenie i doœwiadczenie z ochrony mienia.